การจัดส่งสินค้า


เมื่อทางร้านได้รับการยืนยันการชำระค่าสินค้าจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ทางร้านจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ซึ่งมีรายละเอียดในการจัดส่งสินค้าดังต่อไปนี้


  • สินค้าทุกรายการ ราคายังไม่รวมค่าจัดส่งไปรษณีย์แบบลงทะภายในประเทศ และ EMS


  • สินค้าทุกชิ้นจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ไทยแบบ ลงทะเบียน และ EMS และแพ็คอย่างดีเพื่อป้องกันสินค้าเสียหายจากการขนส่ง


  • หลังจากได้รับชำระค่าสินค้าจากลูกค้าแล้วทางร้านจะจัดส่งสินค้าภายในไม่เกิน 2 วันทำการท่านจะได้รับสินค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ภายใน 1 สัปดาห์ เป็นอย่างช้า หรือ สามารถตรวจสอบสถานะสินค้าของท่านได้ผ่านช่องทาง EMS Tracking ที่หน้าเว็ปไซค์ได้ทันที


  • หากพบสินค้ามีปัญหา กรุณาแจ้งขอเปลี่ยนภายในไม่เกิน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับสินค้าแล้ว หากเกินกว่า 1 สัปดาห์ ทางร้านจะไม่รับเปลี่ยนทุกกรณี โดยทางร้านจะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปให้ หลังจากได้รับสินค้าที่เสียหายคืนมาแล้วเท่านั้น หากไม่ได้รับสินค้าที่ส่งกลับทางร้านจะไม่ส่งสินค้าทดแทนใดๆ ให้ก่อนทุกกรณี โดยท่านสามารถแจ้งได้ทาง
    • Mobile no. : 088-8057775 คุณโก้
    • E-mail : www.ibikethai@gmail.com
    • หน้าเว็ปไซค์ หัวข้อ  Contact us