เงื่อนไขในการผ่อนชำระค่าสินค้าสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการกับบัตร Aeon มีดังนี้

 

 

1. ประเภทบัตรเครดิต

     

     1.1 . อัตราค่าสินค้าที่จะสามารถผ่อนได้ต้องมียอดไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท/เซลสลิป

     

     (สามารถรวมสินค้าหลายๆชิ้นได้)

     

     1.2. อัตราดอกเบี้ยในการผ่อนชำระค่าสินค้า 0.99% ต่อเดือน

     

     1.3. ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 10 เดือน

     

     1.4. ลูกค้าจะต้องนำบัตรที่เป็นชื่อของลูกค้าเองและบัตรประชาชนแนบทุกครั้งที่ต้องการทำการผ่อนชำระค่าสินค้ากับทางร้าน

 

 

2. ประเภทบัตรสมาชิก

     

     2.1. อัตราค่าสินค้าที่จะสามารถผ่อนได้ต้องมียอดไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท/เซลสลิป

 

     (สามารถรวมสินค้าหลายๆชิ้นได้)

     

     2.2. อัตราดอกเบี้ยในการผ่อนชำระค่าสินค้า 1.29% ต่อเดือน

     

     2.3. ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 10 เดือน

     

     2.4. ลูกค้าจะต้องนำบัตรที่เป็นชื่อของลูกค้าเองและบัตรประชาชนแนบทุกครั้งที่ต้องการทำการผ่อนชำระค่าสินค้ากับทางร้าน

 

3. การผ่อนชำระสินค้าจะคิดจากราคาสินค้าปรกติ (ไม่รวมสินค้าที่มีการจัดโปรโมชั่นและการส่งเสริมการขายอื่นๆ)