เงื่อนไขในการผ่อนชำระค่าสินค้าสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการกับบัตร K-Bank มีดังนี้
 
 
 ประเภทบัตรเครดิต
 
     
 1 . อัตราค่าสินค้าที่จะสามารถผ่อนได้ต้องมียอดไม่ต่ำกว่า 1,500 บาท/เซลสลิป (สามารถรวมสินค้าหลายๆชิ้นได้)
 
     
 2. อัตราดอกเบี้ยในการผ่อนชำระค่าสินค้า 
 
          2.1. ผ่อน 3 เดือน ชาร์ต 3% จากยอดผ่อน
 
          2.2. ผ่อน 10 เดือน ชาร์ต 3% จากยอดผ่อน + อัตราดอกเบี้ย 0.8% ต่อเดือน
 
     
3. ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 10 เดือน
 
     
4. ลูกค้าจะต้องนำบัตรที่เป็นชื่อของลูกค้าเองและบัตรประชาชนแนบทุกครั้งที่ต้องการทำการผ่อนชำระค่าสินค้ากับทางร้าน
 
 
5. การผ่อนชำระสินค้าจะคิดจากราคาสินค้าปรกติ (ไม่รวมสินค้าที่มีการจัดโปรโมชั่นและการส่งเสริมการขายอื่นๆ)